Άγγελος Παπασυμεών

Image

Ιερομόναχος, ιερέας και αναγνώστης της μονής Κύκκου κατά την περίοδο 1570-1580. Τούτο προκύπτει από ιδιόγραφα σημειώματά του στον κώδικα 1 (625) της μονής. Ο κώδικας αυτός, του οποίου ο Συμεών ήταν κτήτορας, περιέχει το γνωστό "Νόμιμον", του Μανουήλ Μαλαξού.

 

Στα ιδιόγραφα σημειώματα του Συμεών διατυπώνονται και χαρακτηριστικές για την εποχή του προσωπικές φιλοδοξίες, να εκλεγεί αρχιεπίσκοπος Κύπρου ή και πατριάρχης ενός μη ονομαζόμενου θρόνου, με το να τάσσεται στην Παναγία του Κύκκου για να τον βοηθήσει. Πιθανώς καταγόταν από την επιφανή κυπριακή οικογένεια των Αγγέλων, στην οποία ανήκε και ο καπετάνιος Ιωάννης Άγγελος, αρχηγός των αγροτικών πολιτοφυλακών (Cernide) που υπηρετούσαν τους Βενετούς στα 1570-1571.

 

Σύγχρονος του Συμεών ήταν "ὁ ποτέ πρωτέκδικος (του Κύκκου;) ἱερομόναχος Ἀντώνιος", που ανακαίνισε τον πιο πάνω κώδικα στα 1580, προφανώς με την εντολή του Συμεών. Δεν αποκλείεται ο Συμεών αυτός να ταυτίζεται προς τον ηγούμενο Συμεών της μονής Κύκκου (1542 κ.ε.).