Ιωακείμ Α' αρχιεπίσκοπος

Image

Αναφέρεται ως ἐπίσκοπος Σολίας, αλλά θα πρέπει να συγκαταλέγεται μεταξύ των Κυπρίων Ορθοδόξων αρχιεπισκόπων, αφού κατά την εποχή της Φραγκοκρατίας και εξαιτίας των σκληρών διωγμών των Λατίνων κατά των Ορθοδόξων, ιδίως δε μετά το 1260, η αρχιεπισκοπική έδρα είχε μεταφερθεί στη Σολιά και (τυπικά τουλάχιστον) είχε καταργηθεί μετά τον αρχιεπίσκοπο Γερμανό* Πησίμανδρο.

 

Ο Ιωακείμ Α' είναι ο υπ’ αριθμόν 54 του καταλόγου των Ορθοδόξων αρχιεπισκόπων Κύπρου της Μεγάλης Κυπριακής Εγκυκλοπαίδειας. Με βάση τις υπάρχουσες πενιχρές πηγές, γνωρίζουμε ότι ο Ιωακείμ έδρασε ως αρχιεπίσκοπος περί τα μέσα του 14ου αιώνα. Αναφέρεται, συγκεκριμένα, ότι ἐχειροτονήθη  ἐπίσκοπος Σολίας καί πρόεδρος Λευκωσίας την Κυριακή, 22.9.1353. Επί ημερών, δηλαδή, της βασιλείας του βασιλιά της Κύπρου Ούγου Δ' (1324-1359). Δεν γνωρίζουμε όμως μέχρι πότε διάρκεσε η αρχιεπισκοπεία του.