Μάρκος μοναχός

Image

Άγνωστος στους Κυπρίους χρονογράφους και συναξαριστές τοπικός άγιος. Ήταν ένας από τους δεκατρείς μοναχούς της Καντάρας που υπέστησαν μαρτυρικό θάνατο στη Λευκωσία το 1231, διωκόμενοι από τους Λατίνους. Η μνήμη του, όπως και των άλλων δώδεκα, εορτάζεται στις 19 Μαΐου, ημέρα του μαρτυρίου τους. Βλέπε περισσότερα στο λήμμα Καντάρας μοναχοί.