Βαρνάβας άγιος

Image

Αναφέρεται από τον Λεόντιο Μαχαιρά (Χρονικόν, παρ. 32) ως ένας από τους 300 Αλαμάνους αγίους που ήλθαν κι ασκήτευσαν στην Κύπρο. Γράφει ο Μαχαιράς ότι «[ευρίσκεται] εἰς τήν Βάσαν ὁ ἃγιος Βαρνάβας μοναχός».

 

Όπως αναφέρει ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ' (Κύπρος η Αγία Νήσος, σ. 13),στο χωριό Βάσα Κοιλανίου, επαρχίας Λεμεσού, σωζόταν μέχρι το 1897 εκκλησία στο όνομα του οσίου Βαρνάβα.

 

Στην χειρόγραφη ακολουθία του δεν περιέχεται συναξάριον, κι έτσι δεν είναι γνωστό ο,τιδήποτε για τον βίο του. Η μνήμη του αγίου Βαρνάβα του μοναχού γιορτάζεται στις 11 Ιουνίου.