Βερτράνδος Bertrand

Αναφέρεται ως Λατίνος επίσκοπος Αμμοχώστου κατά το 1268, επί Φραγκοκρατίας. Μερικοί υποθέτουν πως πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο που υπηρέτησε περί το 1267 ως εφημέριος στη Λευκωσία και το οποίο ο ντε Μας Λατρί περιλαμβάνει στον κατάλογο των Λατίνων αρχιεπισκόπων της Κύπρου. Αν πράγματι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο, τότε ο Βερτράνδος θα πρέπει να υπηρέτησε στην επισκοπή Αμμοχώστου για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αφού τον Οκτώβριο του 1270 αναφέρεται ως εψηφισμένος αρχιεπίσκοπος.

 

Ο Βερτράνδος διαδέχθηκε τον Λατίνο αρχιεπίσκοπο Κύπρου Jiles (1267 - ;) ή τον διάδοχό του (;- ;) μετά από χηρεία του θρόνου που κράτησε ως το 1278. Ωσότου ορισθεί διάδοχος του αγνώστου προκατόχου του Βερτράνδου, υπήρξαν σφοδρές έριδες ανάμεσα στη λατινική ιεραρχία, που κατά πλειοψηφία επέλεξε πρώτα τον Ιωάννη ντ' Αγκουλεμ, ο οποίος όμως πέθανε προτού καθιερωθεί. Γι’ αυτό εξελέγη στη θέση του ο Βερτράνδος, αρχιμανδρίτης (decanus) της Λευκωσίας (1278). Προηγουμένως ο Βερτράνδος ως εφημέριος και βικάριος της Λευκωσίας, είχε διορισθεί επίσκοπος Αμμοχώστου από τον Κλήμεντα Δ' πάπα της Ρώμης, κατά την 1.9.1268. Φαίνεται ότι ο Βερτράνδος αρνήθηκε να δεχθεί τη θέση αυτή, γιατί στα 1270 (Οκτώβριος) τον βρίσκουμε πάλι αρχιμανδρίτη Λευκωσίας και εκλεγμένο αρχιεπίσκοπο, θέση την οποία πάλι απορρίπτει. Αρχιεπίσκοπος φαίνεται ότι εξελέγη στις αρχές του 1278, και έμεινε για μικρό διάστημα, ως λίγο πριν από την 20.7.1278, οπότε εξελέγη αρχιεπίσκοπος ο Ρανούλφος, αρχιδιάκονος Λευκωσίας.