Ιωαννίκιος ιερομόναχος

Image

Κύπριος λόγιος και κληρικός του 18ου αιώνα, καταγόμενος πιθανότατα από την επαρχία Πάφου. Υπηρέτησε στο μοναστήρι του Αγίου Νεοφύτου, του οποίου διετέλεσε και οικονόμος. Το 1779 εξέδωσε στη Βενετία, με επιμέλεια και διορθώσεις του αρχιμανδρίτη Κυπριανού, το έργο: Τυπική σύν Θεῷ διάταξις καί λόγοι εἰς τήν Ἑξαήμερον τοῦ  ὁσίου πατρός ἡμῶν Νεοφύτου τοῦ  Ἐγκλείστου.

 

Το έργο αυτό, όπως και η Χρονολογική Ιστορία του αρχιμανδρίτη Κυπριανού και αρκετά άλλα, τυπώθηκε στο ελληνικό τυπογραφείο της Βενετίας, του Νικολάου Γλυκύ από τα Ιωάννινα.