Σαβίνος ή Σαββίνος αρχιεπίσκοπος

Image

Όνομα δυο επισκόπων Σαλαμίνος (Κωνσταντίας), που και οι δυο φαίνεται ότι κατείχαν τον θρόνο κατά τον 5ο μ.Χ. αιώνα, ο πρώτος στις αρχές κι ο δεύτερος στα μέσα του αιώνα αυτού. Επειδή η έδρα της Σαλαμίνος (Κωνστάντιας) ήταν η πρώτη ιεραρχικά τότε, μεταξύ των κυπριακών επισκοπικών εδρών, οι κάτοχοί της θεωρείται ότι ήσαν οι αρχιεπίσκοποι της Εκκλησίας της Κύπρου.

 

Σαβίνος Α΄:  Ο Σαβίνος Α΄ ήταν ο άμεσος διάδοχος, στον θρόνο της Σαλαμίνος, του αγίου Επιφανίου που γνωρίζουμε ότι πέθανε το 403 μ.Χ. Συνεπώς από τον χρόνο αυτό υπολογίζεται ότι ο Σαβίνος έγινε επίσκοπος. Δεν γνωρίζουμε όμως επακριβώς μέχρι πότε κατείχε τον θρόνο. Διάδοχός του, πάντως, ήταν ο Τρωίλο, τουλάχιστον από τις αρχές του 431 μ.Χ. Τη διαδοχή αυτή (Επιφάνιος-Σαβίνος-Τρωίλος) αναφέρουν σαφώς τα πρακτικά της τρίτης Οικουμενικής Συνόδου.

 

Ο Σαβίνος υπήρξε ένας των καλυτέρων μαθητών του αγίου Επιφανίου, τον οποίο και διαδέχθηκε στον θρόνο της Σαλαμίνος. Αναφέρεται, μάλιστα, ως ο ιδρυτής του περίφημου ναού του Αγίου Επιφανίου στη Σαλαμίνα, τον οποίο και διακόσμησε εξολοκλήρου με ζωγραφικές παραστάσεις που εικόνιζαν ολόκληρη την ευαγγελική ιστορία. Τις πληροφορίες αυτές δίνει ο Θεόδωρος Στουδίτης.

 

Άλλη πληροφορία αναφέρει ότι ο Σαβίνος είχε διατελέσει ηγούμενος μη κατονομαζομένου μοναστηριού πριν εκλεγεί στο αξίωμα του επισκόπου Σαλαμίνος.

 

Σαβίνος Β΄: Ο Σαβίνος Β΄ ήταν διάδοχος, στον θρόνο της Σαλαμίνος (Κωνσταντίας), του Ολυμπίου Α΄, τον οποίο διαδέχθηκε μετά το 451 αλλά άγνωστο πότε ακριβώς. Το 457 ο Σαβίνος Β΄ ήταν, πάντως, κάτοχος του θρόνου. Μας είναι γνωστός από επιστολή του αυτοκράτορα της Κωνσταντινουπόλεως Λέοντος Α΄, του 457. Την επιστολή ο αυτοκράτορας απηύθυνε σε πολλούς ιεράρχες διαφόρων μερών του κράτους του, περιλαμβανομένου και του Σαβίνου στην Κύπρο. Από τον Σαβίνο ζητούσε τη γνώμη του ιδίου και της περί αυτόν Συνόδου ως προς το έγκυρο της συνόδου της Χαλκηδόνος καθώς και ως προς το ζήτημα της δολοφονίας του Αλεξανδρείας Προτερίου.

 

Το γεγονός ότι ο αυτοκράτορας είχε απευθυνθεί και προς τον Κύπριο ιεράρχη χωριστά, ταυτόχρονα με άλλους ιεράρχες της αυτοκρατορίας, αποτελούσε ίσως έμμεση παραδοχή του αυτοκεφάλου της Εκκλησίας της Κύπρου που αυτή ακριβώς την περίοδο βρισκόταν υπό αμφισβήτηση. Κι ακριβώς το αυτοκέφαλο καθιερώθηκε λίγο αργότερα, επί αρχιεπισκόπου Ανθεμίου, ο οποίος ήταν κι ο διάδοχος του Σαβίνου Β΄. Δεν γνωρίζουμε όμως πότε ακριβώς τον διαδέχθηκε.

 

Υπολογίζεται πάντως ότι ο Σαβίνος Β΄ διετέλεσε ίσως αρχιεπίσκοπος για τουλάχιστον 36 χρόνια. Τούτο μαρτυρείται από επιγραφή των μέσων του 5ου μ.Χ. αιώνα προερχόμενη από την Πόλη Χρυσοχούς. Σύμφωνα προς το κείμενο της επιγραφής, ο τότε επίσκοπος Αρσινόης Φωτεινός είχε οικοδομήσει στην πόλη του μία βασιλική «κατά το 36ο έτος αρχιερωσύνης του Σαβίνου...»

 

Ωστόσο η μαρτυρία της επιγραφής δεν σημαίνει κατ΄ ανάγκην κατοχή από τον Σαβίνο του αρχιεπισκοπικού θρόνου για 36 χρόνια, αφού είναι πιθανό στα 36 αυτά χρόνια αρχιερωσύνης του να περιλαμβάνονται και κάποια χρόνια κατά τα οποία ίσως να διετέλεσε επίσκοπος, πριν διαδεχθεί στον αρχιεπισκοπικό θρόνο τον Ολύμπιο Α΄.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια