Σολομών επίσκοπος

Λατίνος επίσκοπος Αμμοχώστου (;) κατά το 1426-1427 (περίοδος Φραγκοκρατίας), όταν συνέβη στην Κύπρο η επανάσταση των δουλοπάροικων υπό τον ρήγα Αλέξη*. Ο μεσαιωνικός χρονογράφος Λεόντιος Μαχαιράς γράφει ότι ο επίσκοπος αυτός είχε συλληφθεί από τους Κυπρίους επαναστάτες που τον λήστεψαν και τον κακοποίησαν:

 

Ὁ πίσκοπος ὁ λατίνος ὁ φρέ  Σαλαμούς ἐπήγαινεν πρός τήν Ἀμόχουστον καί ἐπίασέν τον τό φουσάτον τοῦ ρέ Ἀλέξη, καί ἐκουρσεῦσαν τον καί ἐδέραν τον, καί ἐποῖκαν του πολλήν μεγάλην ἀντροπήν, καί ἐσκαπίασεν [διέφυγε] ἀπό τόν θάνατον... (Χρονικόν, παρ. 696).

 

Η Αμμόχωστος βρισκόταν τότε ακόμη υπό την κατοχή των Γενουατών κι όχι των Φράγκων. Τέτοιες ενέργειες των Κυπρίων επαναστατών του Αλέξη, όπως το επεισόδιο με τον επίσκοπο, δείχνουν ότι αυτοί δεν έκαναν διάκριση μεταξύ Φράγκων και Γενουατών, ούτε μεταξύ λαϊκών και κληρικών, αλλ' η εξέγερσή τους στρεφόταν ενάντια σ' όλους τους ξένους καταπιεστές και κυρίαρχους.