Σωσικράτης άγιος και επίσκοπος

Image

Τοπικός άγιος της Κύπρου, που αναφέρεται ότι είχε υπηρετήσει κι ως επίσκοπος Καρπασίας, σε ακαθόριστο χρόνο αλλά πάντως κατά τα Πρωτοβυζαντινά χρόνια.

 

Ο Σωσικράτης αναφέρεται από τον μεσαιωνικό χρονογράφο Λεόντιο Μαχαιρά (Χρονικόν, παρ. 30), μαζί με τους αγίους Φίλωνα* και Συνέσιον*. Γράφει ο Μαχαιράς:

 

Φίλωνος, Συνεσίου, καί Σωσικράτους ἐπισκόπου Καρπασαίων...

 

Γνωρίζοντας ότι πρώτος επίσκοπος Καρπασίας είχε χειροτονηθεί από τον άγιο Επιφάνιο τον Μέγα ο Φίλων, προ του 382 οπότε συνεστήθη η επισκοπή Καρπασίας (σύμφωνα προς τον Βίο του αγίου Επιφανίου), τότε θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι ο Σωσικράτης άκμασε περί τα μέσα του 5ου αιώνα.