Ιωαννίκιος ιερομόναχος

Image

Κύπριος ιερομόναχος που έδρασε στο τέλος του 16ου και στις πρώτες δεκαετίες του 17ου αιώνα. Καταγόταν από το χωριό Τσάδα της επαρχίας Πάφου. Όπως αναφέρει ο ίδιος (Αλεξανδρινός Κώδικας, 176), είχε γράψει στα 1714 μελέτη για την ιστορία των εικόνων της Παναγίας τις οποίες είχε ζωγραφίσει ο απόστολος Λουκάς.