Αντώνιος Σαουράνο

Image

(Antonio Saurano). Λατίνος επίσκοπος Αμμοχώστου, εις των αισχίστων αρχιερέων οίτινες εμόλυναν ποτέ θρόνον, κατά τους χρονογράφους της εποχής. Ο Αντώνιος διεδέχθη τον επίσκοπο Γουΐδο Ιμπελέν ή Ιβελίνο και δεν παρέμεινε για πολύ στο αξίωμα του επισκόπου Αμμοχώστου επειδή πέθανε ύστερα από ένα περίπου χρόνο, ίσως το 1309 ή 1310. Αναφέρεται ότι είχε καταχραστεί το μεγάλο ποσό των 20.000 βυζαντίων από το ταμείο της επισκοπής του, ενώ πούλησε κι ένα μεγάλο μέρος των εκκλησιαστικών σκευών. Διάδοχός του ήταν ο Βαλδουΐνος, που ανήλθε στον θρόνο περί το 1310.