Μητροφάνης ηγούμενος

Ηγούμενος του μοναστηριού της Παναγίας του Μαχαιρά από το 1900 μέχρι το 1937. Καταγόταν από το χωριό Λαζανιάς κι είχε γεννηθεί το 1852. Πριν εκλεγεί ηγούμενος (26.9.1900), υπηρετούσε στο μοναστήρι ως ιερομόναχος. Χειροτονήθηκε στο μετόχι του μοναστηριού, στη Λευκωσία, από τον επίσκοπο Κυρηνείας.

 

Ο Μητροφάνης έκαμε διάφορα έργα υπέρ του μοναστηριού του, αποπεράτωσε τον ναό (που εγκαινιάστηκε το 1905), έκαμε δενδροφυτεύσεις κι έστειλε μοναχούς εκτός Κύπρου για συλλογή οικονομικών εισφορών. Επί των ημερών του υπηρετούσαν στο μοναστήρι ως νέοι ιεροδιάκονοι οι μετέπειτα επίσκοποι Πάφου Γεννάδιος* και Κιτίου Άνθιμος*.

 

Ο Μητροφάνης δοκίμασε να ασχοληθεί και με οικοδομικές επιχειρήσεις στη Λευκωσία, προς όφελος του μοναστηριού του, όμως απέτυχε. Το μοναστήρι βρέθηκε με μεγάλο χρέος (6.000 αγγλικές λίρες περίπου) και παρέστη ανάγκη να πωληθούν τα μετόχια Πραστειού, Ολυμπίων, Αγίου Δημητριανού, Περάτων και Αθηένου. Η αποτυχία του αυτή προκάλεσε κατακραυγή εναντίον του από την αδελφότητα του μοναστηριού, οπότε αναγκάστηκε να παραιτηθεί το 1937. Πέθανε τον Δεκέμβριο του ιδίου χρόνου. Διάδοχός του εξελέγη ο ηγούμενος Γρηγόριος (1937-1948).