Ματσουκάρης άγιος

Image

Τοπικός άγιος που τιμήθηκε στην επαρχία Πάφου και ιδίως στην περιοχή του χωριού Καλλέπεια. Στα νοτιοανατολικά του χωριού αυτού υπήρχε ξωκλήσι που ερειπώθηκε, αφιερωμένο στον άην  Ματσουκάρην. Στο ξωκλήσι αυτό συνήθιζαν, σε παλαιότερες εποχές, να οδηγούν τα ζώα τους οι βοσκοί, όταν τα ζώα αρρωστούσαν, με την ελπίδα ότι ο άγιος αυτός θεράπευε και προστάτευε τα κοπάδια. Οι βοσκοί αφιέρωναν μάλιστα στον άγιο τις ματσούτζ'ες τους (=τα ποιμενικά τους ραβδιά), απ' όπου φαίνεται προήλθε και η ονομασία του αγίου. Επίσης οι βοσκοί αφιέρωναν φλογέρες, κουδούνια των ζώων κλπ.

 

Δεν υπάρχει στα εορτολόγια άγιος Ματσουκάρης. Προφανώς πρόκειται για προσωνυμία που εδόθη σε κάποιον άγιο, άγνωστο σε ποιόν.

 

(Βλέπε και Ν. Κληρίδη, «Λείψανα εἰδωλολατρείας στήν Πάφο», Κυπριακαί Σπουδαί, τόμος ΙΖ', 1953, σσ. 72 - 73).