Βαλανεία ή Βαλένα

Image

Αρχαία πόλη στις ακτές της Συρίας, κοντά στη Λαοδίκεια (σημερινή Λατάκεια). Την αναφέρει  ο Στράβων ως Βαλαναία. Η πόλη πήρε αυτό το όνομα επειδή στην περιοχή της υπήρχαν ιαματικά λουτρά (στην αρχαιότητα βαλανεία λέγονταν τα δημόσια λουτρά).

 

Η πόλη αυτή κατελήφθη και πυρπολήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1367 από τον βασιλιά της Κύπρου Πέτρο Α' Λουζινιανό (1359 -1369). Στην ίδια εκείνη επιδρομή του ο Πέτρος κατέλαβε και πυρπόλησε επίσης την Ταρτούζη, ενώ απέτυχε, εξαιτίας θαλασσοταραχής, να επιτεθεί και κατά της Λαοδίκειας.

 

Ο Λεόντιος Μαχαιράς ονομάζει την πόλη, στο Χρονικόν του, Βαλίναν.