Βάνδαλης Γεώργιος

Βυζαντινός ιππότης. Ήλθε στην Κύπρο το 1372, ως απεσταλμένος του αυτοκράτορα Ιωάννη Ε' Παλαιολόγου (1341-1391) στον βασιλιά της Κύπρου Πέτρο Β' (1369-1382). Σκοπός του ταξιδιού του Βάνδαλη από την Κωνσταντινούπολη στην Κύπρο ήταν να προτείνει στον Πέτρο Β' να νυμφευθεί την κόρη του Βυζαντινού αυτοκράτορα. Το συνοικέσιο αυτό, το οποίο είχε κυρίως πολιτική σημασία, δεν πέτυχε. Τελικά ο Πέτρος Β' νυμφεύθηκε την Βαλεντίνα*, ανεψιά του δούκα του Μιλάνου.