Βαριησούς ή Ελύμας

Image

Ιουδαίος ψευδοπροφήτης που ζούσε στη ρωμαϊκή Πάφο κοντά στον Ρωμαίο ανθύπατο διοικητή της Κύπρου Σέργιο Παύλο. Όταν οι απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας έφθασαν στην Πάφο για να διδάξουν τον χριστιανισμό, προσκλήθηκαν από τον ανθύπατο που έδειξε ενδιαφέρον να τους ακούσει. Ο παριστάμενος όμως Βαριησούς αντέλεγε στο κήρυγμά τους και προσπαθούσε να εμποδίσει τον ανθύπατο να τους πιστέψει. Ο Παύλος, τότε, όπως αφηγούνται οι Πράξεις των Αποστόλων (ιγ, 6-12), τον κοίταξε στα μάτια και του είπε: Γιε του διαβόλου, γεμάτε με δολιότητα και ραδιουργία, εχθρέ κάθε δικαιοσύνης, δε θα πάψεις να διαστρέφεις τους ευθείς δρόμους του Θεού; Να, το χέρι του Θεού θα πέσει τώρα επάνω σου και θα τυφλωθείς και για κάποιο χρονικό διάστημα δεν θα βλέπεις το φως του ήλιου. Κι αμέσως ο Βαριησούς τυφλώθηκε και ζητούσε άλλους να τον οδηγούν.

 

Η τύφλωση του Ιουδαίου μάγου οδήγησε αμέσως τον ανθύπατο Σέργιο Παύλο στην αποδοχή του χριστιανισμού (45; μ.Χ.). Αργότερα, κατά τη δεύτερη επίσκεψη του αποστόλου Βαρνάβα στην Κύπρο, ο Βαριησούς, που είχε στο μεταξύ αναβλέψει, κινητοποίησε μεγάλο αριθμό Ιουδαίων και παρεμπόδισε τον Βαρνάβα και την ακολουθία του να μπει στις μεγάλες πόλεις της Κύπρου, την Πάφο, το Κούριον και την Αμαθούντα. Όταν δε ο απόστολος πέτυχε να κατηχήσει πολλούς Ιουδαίους στη Σαλαμίνα και να τους προσηλυτίσει στον χριστιανισμό, ο Βαριησούς έφθασε εκεί και ξεσήκωσε τους άλλους Ιουδαίους οι οποίοι συνέλαβαν τον Βαρνάβα και τον θανάτωσαν.