Μάξιμος μοναχός

Image

Άγνωστος στους Κυπρίους χρονογράφους και στους συναξαριστές τοπικός άγιος. Ήταν ένας από τους δεκατρείς Ορθόδοξους μοναχούς της Καντάρας που βρήκαν μαρτυρικό θάνατο στη Λευκωσία το 1231, διωκόμενοι από τους Λατίνους. Η μνήμη και των δεκατριών γιορτάζεται από την Κυπριακή Εκκλησία στις 19 Μαΐου, ημέρα του μαρτυρικού θανάτου τους. Βλέπε λεπτομερέστερα στο λήμμα Καντάρας μοναχοί.