Αοία

Image

Όπως λέει ο Ησύχιοςἀοῖα ἧσαν δένδρα κοπτόμενα καί ἀνατιθέμενα τῇ Ἀφροδίτη... πρός ταῖς εἰσόδοις.

 

Τα δέντρα που κόβονταν κι αφιερώνονταν στην Αφροδίτη, τοποθετούμενα στις εισόδους των ιερών της θεάς, αποτελούσαν ίσως μέρος τελετής που γινόταν κατά τη διάρκεια μιας κυπριακής γιορτής προς τιμήν της Αφροδίτης (βλέπε RDAC, 1980, σ. 244).

 

Η γιορτή αυτή λεγόταν επίσης ἀοῖα, αλλά δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ως προς το πώς και πότε διεξαγόταν. Τόσο η γιορτή όσο και η ειδικότερη τελετή κοψίματος κι αφιερώσεως δέντρων στην Αφροδίτη, ίσως σχετίζονται και με τη λατρεία του Άδωνι, εραστή της θεάς. Ο Άδωνις είχε και τις προσωνυμίες Αώος και Ηοίης, από την πρώτη δε πήραν και το όνομά τους οι Κύπριοι βασιλιάδες: Ἀῶος γάρ ὁ Ἄδωνις ὠνομάζετο, καί ἀπ' αὐτοῦ οἱ Κύπριοι βασιλεύσαντες...

 

Αώος ονομαζόταν επίσης κι ένας ποταμός στην Κύπρο, ενώ σύμφωνα προς άλλη μυθολογική παράδοση, Αώος ήταν το όνομα του πρώτου μυθικού βασιλιά της Κύπρου, γιου της Ηούς (Αυγής) και του Κεφάλου (Ήλιου). Τα ονόματα αυτά ίσως έχουν σχέση με τα ἀοῖα.