Αρίσστους

Σε αλφαβητική επιγραφή του 3ου π.Χ. αι. που βρέθηκε στην Πύλα, σε βάση αγάλματος, αναφέρεται ο Αρίσστους μαντίαρχος ως ο αφιερωτής στον Απόλλωνα Λακευτήν. Μαντίαρχος ήταν ο αρχηγός των μάντεων σε ναούς του Απόλλωνος, που ήταν κι ο θεός της μαντικής.