Βοργάσι Παύλος Paulus Borgasi

Λατίνος επίσκοπος Λεμεσού κατά την εποχή της βενετικής κυριαρχίας. Διορίστηκε στο αξίωμα αυτό στις 26.5.1516 από τον πάπα Λέοντα Χ. Πέθανε το 1523.