Αττική Κειωνία Καλλιστώ

Ιέρεια στην Κύπρο της θεάς Αθηνάς, κατά την Ρωμαϊκή εποχή, σύζυγος κάποιου Φαβίου Ιουλιανού. Το όνομα και η ιδιότητά της διασώθηκαν σε επιγραφή των Ρωμαϊκών χρόνων που βρέθηκε στο χωριό Κούκλια Αμμοχώστου.

 

Το χαρακτηριστικό εθνικό επίθετο Αττική, υποδηλώνει ότι η ιέρεια Καλλιστώ ήταν Αθηναία, από κάποιο δήμο της Αττικής, που ήλθε στην Κύπρο και υπηρέτησε την λατρεία της θεότητας της πατρίδας της.