Σάββας Άγιος

Image

Ο Άγιος Σάββας ήταν Μικρασιάτης μοναχός, ιερέας και ασκητής ο οποίος έζησε κυρίως στην Παλαιστίνη.

Γεννήθηκε το 439 στην Μουταλάσκη της Καππαδοκίας, σήμερα προάστιο της Καισάρειας. Πήγε στην Ιερουσαλήμ όταν ήταν 18 χρονών. Εκεί ο Ευθύμιος ο Μεγάλος τον οδήγησε στο κοινόβιο του Θεόκτιστου. Το 473 κι αφού πέθανε ο Ευθύμιος ακολούθησε τον ερημιτισμό. Στη συνέχεια και καθώς υποχρεώθηκε να γίνει κληρικός από τον Σαλλούστιο Ιεροσολύμων ανέλαβε και τη διοίκηση των κοινοβίων και λαυρών. Ίδρυσε  διάφορα κοινόβια και λαύρες με πιο γνωστά το κοινόβιο της Μεγάλης Λαύρας (ή Mar Saba) το 483 δέκα χιλιόμετρα ανατολικά της Βηθλεέμ, και του Σπηλαίου της Γεννήσεως. Ο Άγιος Σάββας είχε εμπλακεί και στις θεολογικές διαμάχες της εποχής του και υποστήριξε τις αποφάσεις της Δ’ Οικουμενικής Συνόδου κατά των Μονοφυσιτών και κατά των Ωριγενιστών.

O Άγιος Σάββας διέθετε κύρος, πνευματική ακτινοβολία, ασκητικά κατορθώματα, ήταν άνθρωπος εμπιστοσύνης, ο αυτοκράτορας με τη σύζυγό του επιζητούσαν την ευλογία και τις προρρήσεις του, όλα αυτά συνέτειναν στο να είναι «ο καταλληλότερος για να μεσολαβήσει στον αυτοκράτορα για τη λύση των προβλημάτων των κατοίκων της Παλαιστίνης και ο μόνος που θα μπορούσε να τον καθοδηγήσει στην άσκηση της κοινωνικής του πολιτικής.» Μόλις επέστρεψε ο Άγιος Σάββας από την τελευταία του επίσκεψη πέθανε σε ηλικία ενενήντα τεσσάρων ετών στις 5 Δεκεμβρίου του 532. Την ίδια ημέρα εορτάζεται και η μνήμη του.

Στην Κύπρο υπάρχουν πολλοί ναοί αφιερωμένοι στη μνήμη του Αγίου Σάββας όπως το μοναστήρι του Αγίου Σάββα Καρόνος στην Πάφο και ο Άγιος Σάββας στη Λευκωσία. 

 

Φώτο Γκάλερι

Image