Βίκτωρ Μαρσέλλο Viitore Marcello

Λατίνος αρχιεπίσκοπος Λευκωσίας από το 1477 (;) μέχρι το 1483 ή 1484, οπότε αναφέρεται ότι πέθανε στην Κύπρο. Ήταν Βενετός ευγενής, γόνος της γνωστής βενετικής οικογένειας της οποίας ένα άλλο μέλος, ο Νικολό Μαρσέλλο, είχε υπηρετήσει ως δόγης, στο ανώτατο δηλαδή αξίωμα της Βενετικής Δημοκρατίας.

 

Πριν εκλεγεί αρχιεπίσκοπος Κύπρου στη Βενετία, ο Βίκτωρ Μαρσέλλο κατείχε το αξίωμα του αποστολικού πρωτονοτάριου. Παρά το ότι αναφέρεται ότι κατείχε τον αρχιεπισκοπικό θρόνο Λευκωσίας από το 1477, στις 14 Ιουλίου του χρόνου αυτού ο Βίκτωρ Μαρσέλλο αναφερόταν ως εψηφισμένος αρχιεπίσκοπος και δεν είχε ακόμη αναχωρήσει από τη Βενετία για την έδρα του. Κατά την ημερομηνία αυτή, είχαν εκδοθεί οδηγίες της βενετικής συγκλήτου προς τη βασίλισσα της Κύπρου Αικατερίνη Κορνάρο και τους Βενετούς συμβούλους της όπως παραδώσουν σε αντιπρόσωπο του Βίκτωρος Μαρσέλλο την αρχιεπισκοπή Λευκωσίας και τα εισοδήματά της.