Βουλαία

Image

Επίθετο της θεάς Εστίας, που χρησιμοποιήθηκε και στην Κύπρο. Απαντάται σε αλφαβητική επιγραφή που βρέθηκε στη Νικόκλεια (περιοχή Παλαιπάφου) κι αποτελεί όρκο πίστης των Κυπρίων προς τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Τιβέριο το 14 μ.Χ. Μεταξύ των θεών αναφέρονται στον όρκο η Ακραία Αφροδίτη, ο Υλάτης Απόλλων, ο Κερυνήτης Απόλλων και η Βουλαία Εστία.

 

Η θεά Εστία έφερε και το επίθετο Βουλαία γιατί ήταν ιδρυμένη στο Βουλευτήριο των πόλεων, κι ήταν κοινή θεά για την κάθε πόλη, εκτός από την θεά Εστία του κάθε σπιτιού, όπως αναφέρει ο Αρποκρατίων.