Βίκτωρ Φραγκεσκίνο Vittore Franceschino

Λατίνος επίσκοπος Αμμοχώστου επί Βενετοκρατίας. Αναφέρεται ότι κατείχε το θρόνο το 1552 και φαίνεται ότι πέθανε στο τέλος του 1563 ή στην αρχή του 1564.