Μελέτιος άγιος και επίσκοπος

Τοπικός άγιος που διετέλεσε και επίσκοπος μη κατονομαζόμενης κυπριακής επισκοπικής έδρας, σε άγνωστο χρόνο. Στο Συναξάριον της Κωνσταντινουπόλεως μνημονεύεται μαζί με τον άγιο και επίσκοπο Ισαάκιο* ή Ακάκιο*, με τον οποίο συνεορτάζεται στις 21 Σεπτεμβρίου.

 

Τον Μελέτιο, καθώς και τον Ισαάκιο, αναφέρει και ο Στέφανος Λουζινιανός. Ο αρχιμανδρίτης Κυπριανός τους μνημονεύει επίσης, ως ἐπισκόπους Κύπρου και τους δυο, χωρίς να προσθέτει ο,τιδήποτε το διαφωτιστικό, εκτός του ότι ήσαν Κύπριοι την καταγωγή:

 

... Ἰσαάκιος ...καί Μελέτιος ἐπίσκοποι τῆς Κύπρου, καί γενήματα αὐτῆς. Ἡ μνήμη αὐτῶν εἰς τήν κα΄ [=21] Σεπτεμβρίου.