Ανάτ

Image

Θεά των Φοινίκων. Η λατρεία της είχε εισαχθεί και μεταφυτευθεί και στην Κύπρο, μετά την άφιξη και εγκατάσταση Φοινίκων στο νησί. Οι Φοίνικες άρχισαν να εγκαθίστανται στην Κύπρο, και κυρίως στο Κίτιον, περί το 850 π.Χ. Αργότερα εξαπλώθηκαν και σε άλλες πόλεις του νησιού.

 

Η Ανάτ, ή Ανάθ, ταυτίστηκε προς τη θεά Αθηνά. Αυτό αποδεικνύεται μέσα από δίγλωσσες αφιερωματικές επιγραφές. Οι επιγραφές αυτές βρέθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο του Ιδαλίου και είναι γραμμένες σε ελληνική και φοινικική γραφή. Σε αυτές, η θεά αναγράφεται και με τις δύο ονομασίες: ως Αθηνά στο ελληνικό κείμενο και ως Ανάτ στο αντίστοιχο φοινικικό.