Βερανζέρος Beranger ή Berenger

Λατίνος αρχιεπίσκοπος Κύπρου, κατά τον Λεόντιο Μαχαιρά (παρ. 596) Παλουγκέρης. Πιθανώς προήχθη στη θέση αυτή μετά το 1374 από τη θέση του βικαρίου του αρχιεπισκόπου που κατείχε ως τότε υπό το όνομα Belengerius Gregorii. Στα 1376 ο Βερανζέρος ευλόγησε την έναρξη οικοδόμησης του φρουρίου της Λευκωσίας από τον Πέτρο Β'. Η αρχιεπισκοπεία του κράτησε ως το 1382, οπότε τον διαδέχθηκε ο Μικέλι (Micheli), που ταυτίζεται με πολλή πιθανότητα προς τον Αντώνιο Μικέλι, ιερέα της λατινικής επισκοπής Λευκωσίας και ενοικιαστή των εκκλησιαστικών εισοδημάτων της Κύπρου για 800 φλορίνια στα 1376 από τον Λατίνο πατριάρχη Ιερουσαλήμ Φίλιππο ντ' Αλανσόν (d’ Alenson).