Κοσμάς ο Χρυσοστόματος

Image

Όσιος της Εκκλησίας, του οποίου η μνήμη γιορτάζεται στις 19 Ιανουαρίου. Ήταν μοναχός στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου στον Πενταδάκτυλο (Κουτσοβέντη). Διακρίθηκε για την αρετή του και για τον ασκητικό του βίο. Αναφέρεται στο Τυπικόν του μοναστηριού του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου που σώζεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη των Παρισίων (αρ. 402).

Στο Τυπικό αυτό, σημειώνεται η μνήμη του ως εξής: «Ιστέον ότι κατά ταύτην την ημέραν επιτελούμεν μνημόσυνα του οσίου πατρός ημών Κοσμά του Χρυσοστόματος, ωσαύτως και τα μνημόσυνα του πρεσβυτέρου και καθηγουμένου κυρ Νικηφόρου». Σύμφωνα λοιπόν, μ' αυτά, ο Όσιος Κοσμάς ήταν μοναχός της Κυπριακής Μονής του Αγίου Χρυσοστόμου, απ' όπου πήρε και την επωνυμία Χρυσοστόματος, και αφού έζησε ζωή όσια και ασκητική απεβίωσε ειρηνικά και γιορτάζεται στη Μονή του.

 

Πηγή:

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια