Βερόνα Ιάκωβος ντε Jacobus de Verona

Αυγουστινιανός μοναχός από τη Βερόνα της Ιταλίας, που επεσκέφθη την Κύπρο μεταξύ 30 Ιουνίου 1335 και 21 Ιουλίου 1335, οπότε αναχώρησε για τους Αγίους Τόπους, το Σινά και την Αίγυπτο, για να επιστρέψει κατά τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου στην πατρίδα του ˙ απ' εκεί είχε ξεκινήσει στις 7 Μαϊου 1335, για ν' αρχίσει το θαλασσινό ταξίδι του από τη Βενετία στις 29 Μαϊου 1335. Στην Κύπρο ο Ιάκωβος ντε Βερόνα κήρυξε στη Λευκωσία μπροστά στον βασιλιά Ούγο Δ' Λουζινιανό, στο παρεκκλήσι του.

 

Οι εντυπώσεις του από την Κύπρο δημοσιεύθηκαν το 1895 στο Revue de l’ Orient Latin, και μεταφράσθηκαν και στα αγγλικά από τον Claude Delaval Cobham (Excerpta Cypria, Cambridge, 1908, σσ. 16-18). Σ' αυτές ο Ιάκωβος ντε Βερόνα μιλά για την Πάφο, την Αμμόχωστο, τη Λευκωσία, το Σταυροβούνι (που το ονομάζει «μοναστήρι των Μαύρων Μοναχών»), για διάφορες εκκλησίες κλπ. Οι εντυπώσεις του είναι σημαντικές για τις χαρακτηριστικές ουσιώδεις πληροφορίες τους, ανάμεσα στις οποίες υπάρχουν ακόμη και λαογραφικές, π.χ. για τα έθιμα του γάμου στην Αμμόχωστο, τις εκεί λατρείες και αιρέσεις, την άλωση του Λαγιάτζο στην Αρμενία από τον σουλτάνο και την προσφυγιά πολλών κατοίκων του στην Κύπρο (Αμμόχωστο), για το κρασί της Κύπρου κλπ.