Βίκτωρ Καπέλλο Vittore Capello

Τιτουλάριος Λατίνος επίσκοπος Αμμοχώστου επί Τουρκοκρατίας, περί το 1620.