Βενεδέττο Τζιάκομο Benedetto Giacomo

Επίσκοπος Οβριέτου της Ιταλίας. Στα 1442 του ανετέθη από τον πάπα η ευθύνη του λατινικού αρχιεπισκοπικού θρόνου της Λευκωσίας σε ώρα εσωτερικών δυσχερειών. Έλαβε την εντολή να απειλήσει τον βασιλιά Ιωάννη Β' Λουζινιανό, σύζυγο της Ελένης Παλαιολογίνας, με εκκλησιαστικές ποινές αν αρνιόταν να αποδώσει τα αρχιεπισκοπικά εισοδήματα που είχε κατάσχει με προτροπή της Ελένης, διότι ο πάπας είχε διορίσει στον κενό από το 1442 θρόνο τον Γαλήσιο ντε Μοντολίφ αντί ενός συγγενούς της βασίλισσας. Στη θέση αυτή ο Βενεδέττο έμεινε ώς το 1446, οπότε ο Ιωάννης εδέχθη τον Μοντολίφ ως αρχιεπίσκοπο κατά συμβουλή του μεγάλου μαγίστρου των Ιωαννιτών ιπποτών Ιωάννη ντε Λαστίκ σε ώρα απουσίας της Ελένης από τη Λευκωσία.