Ποτάμιος άγιος

Image

Τοπικός άγιος και μάρτυρας, αγνώστου χρόνου. Ως μάρτυρας ο Ποτάμιος μνημονεύεται μαζί με τους επίσης Κυπρίους αγίους Δίδυμον και Νεμέσιον, κι οι τρεις δε τιμώνται μαζί στις 20 Φεβρουαρίου. Την ίδια ημερομηνία αναφέρονται και οι τρεις στο Ρωμαϊκό Μαρτυρολόγιον.

 

Κατά τον αρχιμανδρίτη Κυπριανό κι οι τρεις ήσαν μάρτυρες Κύπριοι κατά διαφόρους καιρούς μαρτυρήσαντες. Σύμφωνα δε προς μερικούς ξένους μελετητές, οι τρεις αυτοί μάρτυρες ανήκουν στην Εκκλησία Αλεξανδρείας κι όχι στην Κυπριακή. Θα πρέπει όμως να θεωρήσουμε ότι ήσαν πράγματι Κύπριοι, τουλάχιστον οι δυο πλην του Διδύμου, αφού περιλαμβάνονται και στον (όχι τυχαίο) κατάλογο του παπικού ληγάτου Σιατερώ του 1248.

 

Πράγματι, όταν στα 1248 ο παπικός ληγάτος στην Ανατολή Όδων ντε Σιατερώ (Eudes de Chàteauroux) επίσκοπος Τούσκλου, εξέδωσε ειδική διάταξη με την οποία όριζε όπως η Λατινική Εκκλησία της Κύπρου τιμά μερικούς από τους Κυπρίους αγίους, παρέθεσε και κατάλογο των αγίων αυτών, εκ των οποίων ένας ήταν ο Ποτάμιος (Potamium) κι άλλος ο Νεμέσιος (Nemesium). Οι άλλοι ήσαν: Βαρνάβας, Επιφάνιος, Ιάσων, Ιλαρίων, Νικάνωρ, Τυχικός, Σπυρίδων, Άμμων και Αλέξανδρος.

 

Πηγή:

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια