Γεράρδος επίσκοπος Geraud

Αναφέρεται από τον ντε Μας Λατρί ως Λατίνος επίσκοπος Πάφου κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Σύμφωνα προς τον Μάς Λατρί ο Γεράρδος παρευρισκόταν στην τελετή επικύρωσης του γαμήλιου συμβολαίου μεταξύ του Γουΐδου, πρίγκιπα της Γαλιλαίας, και της Μαρίας, κόρης του Λουδοβίκου Α', δούκα των Βουρβώνων. Η επικύρωση έγινε στη Λευκωσία, στις 14.1.1330 από τον πατέρα του γαμπρού, βασιλιά της Κύπρου Ούγο Δ'.