Ασκληπιείον

Image

Ιερό αφιερωμένο στον Ασκληπιό. Ένα τέτοιο ιερό ανακαλύφθηκε στη Νέα Πάφο, στη νότια πλευρά του ωδείου. Ο ναός αποτελείται από ένα μεγάλο διάδρομο, ένα αψιδωτό δωμάτιο, πλαισιωμένο από άλλα δυο τετράγωνα δωμάτια και από μια ακόμη αίθουσα με είσοδο στα νότια. Χρονολογείται στον 2ο μ.Χ. αιώνα.

 

Αλφαβητική επιγραφή που βρέθηκε στην Παλαίπαφο και χρονολογείται μεταξύ 114 και 107 π.Χ., σε βάση αφιερωματικού αγάλματος, αναφέρει το όνομα κάποιου Νικία Νικία Κουριέα, Ἀσκληπιοῦ καί Ὑγείας κατά τήν νῆσον ἱερέα.

 

Η φράση κατά τήν νῆσον ἱερέα υποδηλώνει ότι ο Νικίας, γιος του Νικία, ήταν ο αρχιερέας όλων των ιερών του Ασκληπιού και της Υγείας στην Κύπρο. Τούτο σημαίνει ότι, εκτός από εκείνο που ανακαλύφθηκε στην Πάφο, θα πρέπει να υπήρχαν και άλλα ασκληπιεία στην Κύπρο.

 

Ένας άλλος αρχιερέας του Ασκληπιού και της Υγείας, κάποιος Ασκληπιόδωρος*, αναφέρεται και ως δεύτερος κτήτωρ ενός ιερού αφιερωμένου στον Ασκληπιό. Η αναφορά αυτή βρίσκεται σε μαρμάρινη βάση αγάλματος από την Δρομολαξιά (περιοχή Κιτίου) και χρονολογείται μεταξύ 1ου π.Χ. και 1ου μ.Χ. αιώνα.