Ειναλία

Image

Επίθετο της θεάς Αφροδίτης, που σημαίνει Θαλασσινή, επειδή σύμφωνα προς τον μύθο, είχε γεννηθεί από τη θάλασσα. Σε επίγραμμα του Μνασάλκου, η θεά αποκαλείται Κύπρις Ειναλία, δηλαδή Κυπρία Θαλασσινή.

 

Πολλά είναι τα επίθετα της Αφροδίτης που υποδηλώνουν τη γέννησή της από τη θάλασσα, εκτός από τα πιο πάνω, όπως Ποντία, Αφρογένεια, Αναδυομένη κλπ.