Γηράσιος αρχιεπίσκοπος

Αρχιεπίσκοπος Σαλαμίνος-> Γελάσιος αρχιεπίσκοπος