Αλασιώτας

Image

Επίκληση του θεού Απόλλωνα που λατρευόταν στην Κύπρο, ιδιαίτερα στην πόλη Αλασία της οποίας εθεωρείτο και ο προστάτης θεός. Απαντάται σε δίγλωσση συλλαβική επιγραφή που βρέθηκε στην περιοχή της Ταμασσού, κι αναφέρει:

 

Ἀ[ν]δριάς ὂνυ τόν ἒδω

κεν   Ἀψάσωμος ὁ Σα

μᾶFος τῷ Ἀ[πόλ(λ)ω]νι τῷ

Άλασιώτᾳ ἐ[ν] τύχᾳ.

 

Δηλαδή: «Ο ανδριάντας αυτός αφιερώθηκε από τον Αψάσωμο του Σαμά στον Απόλλωνα τον Αλασιώταν, για το καλό».

 

Η επιγραφή είναι δίγλωσση (ελληνικά και φοινικικά) και βρισκόταν σε βάση αγάλματος που δεν σώθηκε. Χρονολογικά τοποθετείται περί το 375 π.Χ. αφού, στη φοινικική γλώσσα της, δίδεται (όπως έχει ερμηνευθεί) η χρονολογία: δέκατο έβδομο έτος της βασιλείας του Μιλκιάθωνος (Melekiathon), Φοίνικα βασιλιά του Κιτίου (361-312 π.Χ.).

 

Η ανακάλυψη της επιγραφής αυτής, σε συνδυασμό με άλλα αρχαιολογικά ευρήματα, βοήθησε τους επιστήμονες για τον τελικό προσδιορισμό της αρχαίας Αλασίας, ονομασία που αναφέρεται σε αρχαιότατες ανατολικές πηγές και απασχόλησε τους ειδικούς για πάρα πολλά χρόνια και που τελικά ταυτίστηκε προς την Κύπρο ή προς περιοχή της Κύπρου, την περιοχή της Έγκωμης.

 

Βλέπε λήμμα: Αλασία

 

Στην Έγκωμη βρέθηκε, κατά τις ανασκαφές του 1948, κι ένα άγαλμα από συμπαγή χαλκό του 12ου π.Χ. αι., ύψους 0,55 μ., που πρέπει να ήταν λατρευτικό άγαλμα θεού γιατί στο ιερό που βρέθηκε υπήρχαν και λείψανα από θυσίες. Το άγαλμα αυτό, που θυμίζει μινωικά πρότυπα, ταυτίστηκε προς τον Αλασιώταν Απόλλωνα της πιο πάνω επιγραφής, ή με τον Κεραιάτην Απόλλωνα μιας άλλης επιγραφής που βρέθηκε στην Πύλα.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια