Αριστοκλής Πολιάνθου

Σε επιγραφή του 3ου/2ου π.Χ. αιώνα που βρέθηκε στους Δελφούς κι αποτελεί κατάλογο των θεωροδόκων πόλεων της Κύπρου, αναφέρεται και ο Αριστοκλής, γιος του Πολιάνθου από τη Γορτυνία, ως εκπρόσωπος της Λαπήθου.

 

Θεωροδόκοι λέγονταν οι πόλεις που υποδέχονταν τους θεωρούς, δηλαδή τους απεσταλμένους του Μαντείου των Δελφών που στέλνονταν για να μαζέψουν τα προς τον Απόλλωνα τάματα και προσφορές.

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι την πόλη της Λαπήθου εκπροσωπεί στην περίπτωση αυτή όχι Κύπριος αλλά ο αναφερόμενος Αριστοκλής από τη Γορτυνία. Στον ίδιο κατάλογο αναφέρονται μη Κύπριοι εκπρόσωποι και για μερικές άλλες περιπτώσεις, όπως την Καρπασία και την Ταμασσό.