Περιόρια

Image

Θρησκευτική γιορτή στην αρχαία Κύπρο. Μαρτυρία γι' αυτήν υπάρχει μόνο στον Ησύχιο: περιόρια ۬  ἑορτή ἐν Κύπρ. Σύμφωνα με την άποψη του Κυρ. Χατζηιωάννου (ΑΚΕΠ , Δ β, 28.28), ο οποίος συσχετίζει το όνομα της γιορτής με το επίθετο του Διός στην Κύπρο «Ορομπάτας», τα «περιόρια» ήταν γιορτή των «ορίων θεών», δηλαδή των θεών που προστάτευαν τα σύνορα των χωριών και των πόλεων, τα οποία φαίνεται ότι οι αρχαίοι Κύπριοι τηρούσαν αυστηρά.

 

Χωρίς να υπάρχει μαρτυρία ότι η γιορτή αυτή γινόταν στο ιερό της Αφροδίτης στην Πάφο, διατυπώθηκε και η άποψη ότι τα «περιόρια» ήταν γιορτή που γινόταν από τους κατοίκους που ζούσαν στα όρια της περιοχής της Παλαιπάφου, μια γιορτή δηλαδή με τοπικό χαρακτήρα, αντίθετα προς τις άλλες γιορτές προς τιμήν της Αφροδίτης στις οποίες συμμετείχαν εορταστές κι από την άλλη Κύπρο και το εξωτερικό.