Αντίστες ούρμπις

Image

(antistes urbis). Λατινικός όρος που δηλώνει, κατά την Πρωτοχριστιανική περίοδο, και ιδίως κατά τους 4ο και 5ο αιώνες, τον επίσκοπο πόλεως που ασκεί και κοσμικά καθήκοντα ανωτάτου άρχοντα πόλεως. Ο Οφέλλιος Κωνσταντίας, γύρω στο 346 μ.Χ., λίγο μετά την ανοικοδόμηση της σεισμόπληκτης Σαλαμίνος ως Κωνσταντίας, αναφέρεται σε κτητορική επιγραφή της πόλης ως αντιπρόσωπος των αυτοκρατόρων Κωνσταντίου και Κώνσταντος σε όλες τις δραστηριότητες ανοικοδόμησης των θερμών της πόλης, ενώ κανονικά θα έπρεπε ν' αναφερόταν ο τότε διοικητής της Κύπρου. Εντούτοις ακόμη ο Οφέλλιος δεν αναφερόταν τότε με τον τίτλο του μητροπολίτη Κωνσταντίας. Ο ίδιος ήταν υπεύθυνος και για την ίδρυση χάλκινων αγαλμάτων των δυο αυτοκρατόρων στην πόλη, δείγμα της αυξανόμενης κοσμικής εξουσίας των επισκόπων και δη των αρχιεπισκόπων Κύπρου. Παρόμοια ισχύ είχε, λίγο αργότερα, και ο Επιφάνιος Κωνσταντίας.