Πανηγύριος άγιος

Image

Κύπριος άγιος άγνωστος στους χρονογράφους και συναξαριστές. Η μόνη πληροφορία για τον άγιο είναι μια χειρόγραφη ακολουθία χωρίς συναξάριο του 1840 από όπου και οι πληροφορίες γι’ αυτόν. Ασκήτεψε στο χωριό Μαλούντα της περιοχής Ορεινής Λευκωσίας. Στην εκκλησία της Μαλούντας σώζεται εικόνα του αγίου, του 1705 και χειρόγραφη ακολουθία του, απ' όπου προκύπτει ότι ο άγιος αυτός είχε ασκητεύσει κοντά στη Μαλούντα, σε άγνωστο χρόνο.

 

Πιστεύεται ότι έδρασε τα πρώτα χρόνια της Οθωμανοκρατίας, ενώ άλλοι τον κατατάσσουν μεταξύ των «Αλαμάνων» αγίων της Κύπρου, δηλαδή κατά την  περίοδο των Αραβικών Επιδρομών

 

Η μνήμη του τιμάται στις 15 Μαΐου.