Φώτιος άγιος

Image

Αναφέρεται από τον μεσαιωνικό χρονογράφο Λεόντιο Μαχαιρά ως ένας από τους 300 «Αλαμάνους» αγίους που ήλθαν, σε άδηλο χρόνο, στην Κύπρο από την Παλαιστίνη κι ασκήτευσαν σε διάφορες περιοχές του νησιού. Κατά τον Μαχαιρά (Χρονικόν, παρ. 34), ο άγιος Φώτιος ασκήτευσε σε περιοχή κοντά στο χωριό Αθηένου:

 

...Ἀκομή ὁ ἅγιος Φώτιος πλησίον  Ἀθιένου, καί κράζουν τό πραστεῖον Ἅγιον Φώτην, καί ἑορτάζεται ιη' ἰουλίου [=18 Ιουλίου], καί πολομᾷ πολλά θαύματα, καί είνε ἀπό τούς τ' [=300]...

 

Ο Λεόντιος Μαχαιράς δίνει εδώ και την πληροφορία ότι στην περιοχή όπου είχε ασκητεύσει ο άγιος Φώτιος, κοντά στην Αθηένου, υφίστατο πραστεῖον, δηλαδή μικρός οικισμός, που ονομαζόταν Άγιος Φώτης. Σήμερα ένα μικρό χωριό στην επαρχία Πάφου φέρει την ίδια ονομασία.

Φώτο Γκάλερι

Image