Γαβριήλ Εύας

Αναφέρεται ως Μαρωνίτης επίσκοπος Κύπρου (που ίσως έδρασε και ως αρχιεπίσκοπος με έδρα τον Λίβανο). Είναι κυρίως γνωστός από επιστολή του προς τον βασιλιά της Σαρδηνίας, ημερομηνίας 19.2.1728.