Αθανάσιος Β'

Επίσκοπος Ιακωβιτών στην Κύπρο, στα 1457.