Ευσέβιος επίσκοπος

Αναφέρεται ως επίσκοπος Λαπήθου κατά ή περί το 655 μ.Χ.