Δαμάτηρ

Image

Τύπος του ονόματος της θεάς Δήμητρας, που απαντάται στην αρχαία Κύπρο, όπως προκύπτει από επιγραφή αφιερωματική που βρέθηκε στο Κούριον. Η επιγραφή, σε αφιέρωμα προς τη θεά από κάποιον Ελλόοικον Ποτήσιον, είναι δίγραφη: αλφαβητική και συλλαβική. Στην πρώτη γραφή το όνομα της θεάς διαβάζεται: Δήμητρι. Στη δεύτερη γραφή διαβάζεται: Δάματρι. Και στις δυο περιπτώσεις, στη δοτική του Δημήτηρ και Δαμάτηρ αντιστοίχως.

 

Ο τύπος Δαμάτηρ έδωσε και το ρήμα δαματρίζειν (= το συνάγειν τον καρπό των δημητριακών).