Ανδρέας André Α΄

Αμφισβητούμενος Λατίνος αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Στα 1397 εποίμενε την επαρχία Cavaillon στην Αβινιόν (Γαλλία). Σε μερικούς καταλόγους αναφέρεται και ως αρχιεπίσκοπος Νικομηδείας στη Μικρά Ασία.