Αρτεμίδωρος

Διάκονος που υπηρέτησε υπό τον άγιο Σπυρίδωνα. Στον Βίο του αγίου Σπυρίδωνος, αναφέρεται ότι, μαζί με τον Τριφύλλιο, συνό­δευσε τον άγιο στο ταξίδι του στην Αντιό­χεια για θεραπεία του βασιλιά Κωνσταν­τίνου (περί το 359 μ.Χ.).