Άρειος

Image

Γνωστός αρχηγός αιρέσεως σύμφωνα προς την οποία ο Χριστός δεν είχε θεϊκές ιδιότητες, δεν ήταν ομοούσιος με τον Θεό αλλά κτίσμα του Θεού, το τελειότερο. Ο Άρειος γεννήθηκε στη Λιβύη το 260 μ.Χ. και σπούδασε στην Αντιόχεια και στην Αλεξάνδρεια όπου υπηρέτησε ως πρεσβύτερος αλλά κι όπου άρχισε να κηρύσσει την αίρεσή του, η οποία αναστάτωσε την Εκκλησία, επηρεάζοντας και την Κυπριακή Εκκλησία, για πολλά χρόνια. Ο Άρειος καθαιρέθηκε κι εξορίστηκε το 321. Πέθανε το 336.

 

Την αίρεση του Αρείου καταπολέμησε, σύμφωνα προς την παράδοση της Κυπριακής Εκκλησίας, ο Κύπριος επίσκοπος Τριμιθούντος Σπυρίδων κατά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια.